FAILINÕUDED
TRÜKISTELE


F
ailinõuded .pdf trükifailidele

Et vältida liigset ajakulu ja hilisemaid probleeme trüki käigus, soovime faile PDF/X-1a standardis PDF failidena.
Läbipaistvate kujundusobjektide puhul soovitame kasutada PDF/X-4 standardis faili.


MIS ON CMYK?
Enamus trükiseadmed trükivad CMYK värvidega. Fototrüki seadmed kasutavad tihti lisavärve, need tagavad heledamad toonid.
CMYK tähendab trükkimist nelja põhivärviga cyan + magenta + yellow + krown (must).
Ainult PDF failid saavad endas sisaldada CMYK värviruumi ja profiilide infot!


Mis in RGB?
RGB tähendab tõlgitult Red + Green + Blue. Sellises värviruumis näitavad monitorid, ekraanid jms.


Mis juhtub, kui trükifailid on jpg, jpeg või png formaadis?
Kuna ülalmainitud failid ei kanna endas CMYK profiilide ja värviruumide infot, siis trükised muutuvad reeglina tumedamaks, kui nad ekraanil. Seadistame tavaliselt trükimasin trükkima heledamalt, see aga ei taga täpset värviedastust.


Kas sobib, kui salvestada jpg, jpeg või png lihtsalt .pdf-ks üle?
Kahjuks ei piisa ainult failide salvestamisest või nn. printimisest .pdf-ks, kuna ülalmainitud failid kannavad kaasas RGB värviruumi ja profiile. Ümber salvestamisega ei saa fail endale CMYK värviruumi ja profiile külge. Failides olevad fotod ja graafika peavad olema kujundamise käigus alustatud CMYK värviruumis, iga foto mis imporditakse trükisele, peab eelnevalt olema avatud ja salvestatud CMYK värviruumis ja profiilidega.


Mida trükivalmis pdf-i puhul tuleks kindlasti jälgida!
1. Värvid oleksid CMYK värviruumis
2. Soovituslik resolutsioon fotode puhul 600dpi, visiitkaartide, flaierite, kaartide ja muude väiksemate trükiste puhul 200-300dpi, suuremate trükiste, mida vaadatakse kaugemalt nagu plakatite, roll-upide ja bännerite puhul 150dpi
3. Kasutatud fondid võiks alati panna failidega kaasa
4. Graafikafailides sisalduvad tekstid ja elemendid oleks oluline salvestada Outline’na ehk curvideks 
5. Trükis asuks täpselt lehekülje keskel, muidu ei saa kahepoolselt trükkida
6. Lõikevaru ehk Bleed oleks võimalusel igas servas võrdselt min. 3mm
7. Lõikemärke ega trükimärke palume mitte lisada, paneme need ise oma tarkvaradega
8. Kõik ühte trükisesse kuuluvad leheküljed võiksid asuda ühes failis ning paikneda ühte pidi (kas kõik vertikaalselt või kõik horisontaalselt), oleksid kõik sama suurusega ja õiges järjekorras
9. Enne PDF failide saatmist meile, palume failid kindlasti üle kontrollida Adobe Acrobat või muude tarkvarade abil (on palju juhuseid, kus failide eksportimisel muutus trükis oluliselt)
10. Faili nimi võiks olla tellimusega kergesti seostatav ja hea on faili nimes näidata kui palju lõikevaru on jäetud (N: 123flaier_3mm_bleedi.pdf)
11. Klamberköites trükise puhul on oluline jälgida, et lehekülgede arv jaguks 4-ga, muidu peame tekitama kuskile valged lehed


Värvitoonide kontrollimiseks on võimalik tellida proovitrükis.
Kui trükise puhul on vajalik voltimimine, köitmine, stantsimine või muul viisil järeltöötlemine, ei teeks paha saata failiga kaasa ka makett.  Trükise makett hoiab ära võimalikud arusaamatused.


Video õpetused failide ettevalmistamiseks on leitavad  VIMEOST