ISEKOPEERUVAD
 BLANKETID 

Isekopeeruvad blanketid on paberilehed ja materjalid, mis on ette nähtud kirjaliku või trükitud teabe duplikaatide või koopiate loomiseks, kasutades survetundlikku või isekopeeruvat koopiapaberi tehnoloogiat. Neid kasutatakse mitmesuguste äriliste või isiklike vajaduste jaoks, mis nõuavad koopiate tegemist ilma koopiamasinat või printerit kasutamata. Isekopeeruvate vormide näited hõlmavad arveid, ostutellimusi, töötellimusi, tarnetšekke ja kviitungeid. Need vormid on kasulikud olukordades, kus on vaja kohapeal ja kiiresti teha teabe duplikaatkoopiaid ilma spetsiaalseid seadmeid kasutamata.

Isekopeeruvaid blankette kasutatakse erinevates tööstusharudes ja ettevõtetes originaaldokumendi koopiate tegemiseks arvestuse säilitamiseks või muudel eesmärkidel.

Mõned levinumad alad, kus kasutatakse isekopeerivaid blankette

Müügi- ja ostutellimused
Arved ja kviitungid
Tarne- ja pakkelehed
Üürilepingud ja -lepingud
Tervisekaardid ja vormid
Panga- ja finantstehingud
Juriidilised dokumendid ja lepingud
Varude haldamine ja jälgimine
Personaliarvestus ja -vormid
Transpordi- ja logistikadokumentatsioon.

Isekopeeruvad blanketid on tavaliselt kahe- või kolmekordsed õhukestest paberitest koosnevad komplektid, mille esilehele kirjutades kopeerub kiri alumistele lehtedele. 
Kuna blankett on vahend olulise info edasiandmiseks, on tähtis, et see näeks esinduslik ja kvaliteetne välja.


Formaadid isekopeeruvate blankettide trükkimiseks on A4, A5 ja A6.

Kahekordsete blankettide paberi värvid on valge/kollane, kolmekordsete - valge/kollane/roosa. 

Blankette trükkime ühepoolse musta või värvilise trükiga, vajadusel saame muuta blanketid unikaalseks - nummerdada või lisada neile koodid. Selleks palume saata nimekiri (excelis) numbritest/koodidest, millega soovite blankette tähistada.
Mugavamaks blankettide kasutamiseks pakume liimköidet.
MUUD TRÜKISED