KOOLITUS JA KONVERENTSIMATERJALID 

Koolitus- ja konverentsimaterjale kasutavad erinevad organisatsioonid ja isikud erinevates valdkondades.


Mõned näited, kes ja kus kasutavad koolitus- ja konverentsimaterjale


Ettevõtted: Ettevõtted kasutavad koolitus- ja konverentsimaterjale, et koolitada ja informeerida oma töötajaid uute protsesside, toodete ja teenuste kohta ning edendada meeskonnatööd.

Haridusasutused
: Koolitus- ja konverentsimaterjale kasutavad haridusasutused, nagu koolid ja ülikoolid, õppekavade täiendamiseks ning tudengitele täiendavate ressursside pakkumiseks.


Mittetulundusühingud
: Mittetulundusühingud kasutavad koolitus- ja konverentsimaterjale, et koolitada oma liikmeid ja vabatahtlikke, tutvustada oma missiooni ja tegevusi, ning saada uusi toetajaid.


Tervishoiuasutused
: Tervishoiuasutused kasutavad koolitus- ja konverentsimaterjale, et koolitada oma personali uute ravimeetodite, protokollide ja seaduste kohta, samuti jagada patsientidele teavet tervishoiu valdkonna arengutest.

Valitsusasutused: Valitsusasutused kasutavad koolitus- ja konverentsimaterjale, et koolitada ametnikke, avalikkuse teavitamiseks ja poliitiliste kampaaniate toetamiseks.

Turismi- ja meelelahutusvaldkond
: Koolitus- ja konverentsimaterjale kasutatakse turismi- ja meelelahutusvaldkonnas, et reklaamida uusi sihtkohti, teavitada külalisi atraktsioonidest ja üritustest, ning pakkuda koolitusi töötajatele.

Tehnoloogiaettevõtted
: Tehnoloogiaettevõtted kasutavad koolitus- ja konverentsimaterjale, et koolitada oma kliente ja partnereid uute toodete ja teenuste kohta, ning jagada teadmisi uusimate tehnoloogiate kohta.

Infotehnoloogiaettevõtted: Infotehnoloogiaettevõtted kasutavad koolitus- ja konverentsimaterjale, et koolitada oma IT-spetsialiste, tutvustada uusi tarkvara ja tehnoloogiaid, ning pakkuda koolitusi klientidele.

Kutseorganisatsioonid
: Kutseorganisatsioonid kasutavad koolitus- ja konverentsimaterjale, et koolitada oma liikmeid uute oskuste ja teadmiste saamiseks, ning tutvustada uusi suundumusi ja arenguid.


Pakume kvaliteetset ja kiiret materjalide trükki, et ettevalmistus ürituseks oleks võimalikult lihtne ja sujuv. 
Hästi vormistatud ja kvaliteetsete materjalide valmimisel nõustame Teid parima meelega! 

Soovitame eelnevalt mõelda sellele, mida soovite koolitusmaterjalides esile tuua - nt graafikud, pealkirjad või hoopiski personaalse pöördumise.  Samuti soovitame mõelda kasutusmugavusele, mida tagab olulises osas materjalide köide - meie teenuste hulka kuuluvad metallspiraalköide, plastkammköide, liimköide ja klamberköide. 

Koolitusmaterjalide trükiteenuste hulka kuuluvad ka diplomid/tunnistused, kaelakaardid, nimesildid, voldikud ja visiitkaaardid. 

Telli kõik vajalikud trükised mugavalt ühest kohast!
MUUD TRÜKISED