Pabertrükiste kujundamine

             

Pabertrükised on mõjukad sõnumi jagamiseks. Lisaks täidavad need kohati ka praktilist eesmärki. Omame laialdast kogemust erinevate pabertrükiste kujundamisel nagu visiitkaardid, voldikud, flaierid, kutsed, viited jne.

Omame laia paberivalikut, millega arvestame trükise kujundamisel, et lõpptulem oleks võimalikult kvaliteetne ja täidaks enda eesmärki.


Kvaliteetne pabertrükis kui mõjuv tööriist.
Kujundame Teile sobivad trükised!
             

Alustame suhtlust!

Hanna Allsaar
hanna@printgrupp.ee