A0 JOONISTE KOOPEERIMINE

A0 jooniste koopiad kiirelt ja kvaliteetselt!

Arvestame jooniste kopeerimisel jooniste eripäradega. Näiteks kopeerime paksemaid ja õhemaid jooniseid käitsi- või dokumendisöötjatega resolutsiooniga kuni 1200dpi.

Saame kopeerida jooniseid must-valgelt või värviliselt.
Teeme korrektuure, kaotades ära taustad või minimeerides määrdumisi, seadistades teravusi ning muid funktsioone, et koopia vastaks Teie ootustele ning lõpptulemus oleks võimalikult lähedane originaalile. Pakume kopeerimise võimalust paksemale või õhemale paberile.

Alates A2 suurusest kopeerime ainult lahtiseid ja siledaid lehti!