KASUTUSJUHENDID

Kasutusjuhendid moodustavad väga tähtsa osa olulise info edasi andmisel.

Kasutusjuhendeid trükitakse paberile mitmel põhjusel

Paljudele inimestele on paberil olevat teksti palju lihtsam lugeda kui ekraanil olevat teksti. Eriti vanematele inimestele või neile, kellel on lugemisraskused.

Paberkandjal kasutusjuhend on ka praktilisem kasutada juhul, kui inimene soovib midagi kõrvale jätta või tagasi vaadata. Ta saab lihtsalt lehe üles leida, selle juurde tagasi minna ja lehekülgi vajadusel märgistada.

Kasutusjuhendeid kasutatakse sageli siis, kui inimesel on vaja midagi kiiresti lahendada, näiteks kui tal on vaja mõnda seadet või masinat parandada. Paberil juhendi olemasolu tagab, et inimene saab juhendi kätte kiiresti ja hõlpsasti, ilma et peaks otsima seda arvutist või nutiseadmest.

Mõnel juhul ei ole nutiseadmete või arvutite kasutamine võimalik või soovitatav, näiteks kui inimene kasutab seadet välitingimustes või tööriistu kasutades, kus ekraanilt lugemine on keeruline või võimatu.

Kokkuvõttes trükitakse kasutusjuhendid paberile selleks, et tagada inimestele lihtsam juurdepääs ja praktilisem kasutamine, eriti juhul, kui juhendit on vaja kiirelt ja tingimused ei võimalda digitaalseid vahendeid kasutada.
Mõistame, et tihti on keeruline koguseid ette teada ning just seepärast pakume omaltpoolt lahendust vajaduspõhise trükkimise näol. See tähendab seda, et trükkime hetkeseisuga vajaminevaid koguseid ning hiljem saame trükkida vajalikke koguseid juurde.

Lähtuvalt kliendi soovidest ja võimalustest, pakume ka mõistlike lahendusi - nt mustvalge sisuga trükk on soodsam, suurte lehekülgede arvu puhul soovitame valida õhemat ja lisaks ka soodsamat paberit.

Kõiki vajalikke materjale saame köita - meie teenuste hulka kuuluvad metallspiraalköide, plastkammköide, liimköide ja klamberköide.

Pöörduge julgelt - hea meelega nõustame ja aitame jõuda vajaliku tulemuseni!


FAILINÕUDED

KUJUNDUSTEENUSED
MUUD TRÜKISED